Η WiRE ξεκινά τις δραστηριότητες της στην Κύπρο

Η WiRE, μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και συναφών περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώνει την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο. Η WiRE επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση στη διαχείριση ακινήτων, στον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών, και στον συντονισμό της διαδικασίας αγοραπωλησιών. Επιπρόσθετα, παρέχει στους πελάτες της άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα …

Η WiRE ξεκινά τις δραστηριότητες της στην Κύπρο Read More »