Η WiRE ξεκινά τις δραστηριότητες της στην Κύπρο

Share on facebook
Share on linkedin

Η WiRE, μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και συναφών περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώνει την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο. Η WiRE επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση στη
διαχείριση ακινήτων, στον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών, και στον συντονισμό της διαδικασίας αγοραπωλησιών. Επιπρόσθετα, παρέχει στους πελάτες της άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα για τα ακίνητα τους μέσω της εφαρμογής business intelligence της εταιρείας (WiRE Glass),
η οποία είναι διαθέσιμη σε τηλεφωνικές συσκευές, tablet και υπολογιστές.

Οι πελάτες της WiRE είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θεσμικοί επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και εταιρείες ή άτομα που έχουν σημαντική έκθεση σε ακίνητα, οι οποίοι αναθέτουν στην εταιρεία την διαχείριση των ακινήτων τους ή ζητούν την συμβουλή και συνδρομή της για την επίλυση ή διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι πελάτες της βασίζονται σε μια ομάδα που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, τρόπο προσέγγισης, καθώς και το επιχειρείv για τη βέλτιστη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων και την αύξηση των αποδόσεων από αυτά.

Ο Παύλος Λοΐζου θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE στην Κύπρο. Φέρνει μαζί του μια έμπειρη ομάδα με πολύπλευρες γνώσεις καθώς και εκτενή γνώση της τοπικής οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της αγοράς ακινήτων. Ο Παύλος σημειώνει: “Είμαστε σε θέση να
προσφέρουμε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές και ιδιώτες ένα εξειδικευμένο φάσμα υπηρεσιών. Ο στόχος μας είναι να εκδημοκρατίσουμε την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες μας, μεταφέροντας τις γνώσεις μας σχετικά με τη διαχείριση ακινήτων στους πελάτες μας ακολουθώντας μια δομημένη προσέγγιση και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στο μέγιστο. Προσβλέπουμε να προσφέρουμε διαφάνεια στους πελάτες μας, παρέχοντας τους πλήρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και με το να είμαστε δίπλα τους καθ’ όλη την διάρκεια της όποιας επιλογής επιθυμούν να αξιολογήσουν και απόφασης λάβουν.”